Privacy verklaring

Scroll Down

Privacyverklaring HMSHost.international/werkenbij

25 mei 2018

Jouw privacy is voor HMSHost International heel belangrijk, daarom houden wij ons aan de privacywetgeving. Dit betekent dat je je gegevens aan ons kunt toevertrouwen, bij ons zijn ze veilig en wij zullen ze altijd netjes gebruiken. We begrijpen dat mooie woorden alleen je niet overtuigen, vandaar deze privacyverklaring. Hierin leggen we aan je uit welke gegevens we van je vragen en hoe we omgaan met de informatie die jij aan ons toevertrouwt.

Als je na het lezen van deze privacyverklaring nog met vragen zit, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen! Onze contactgegevens vind je aan het einde van deze tekst.

Solliciteren
Jouw droombaan gevonden tussen de vacatures?  Dan kan je direct solliciteren, om deze sollicitatie te verwerken en te behandelen vragen wij jou om een aantal gegevens met ons te delen: hoeveel uur per week je wil/kan werken, voor- en achternaam, geboortedatum, woonplaats, telefoonnummer, e-mail, voorkeur voor functie, voorkeur voor concept/locatie*, of je de afgelopen 8 jaar aaneengesloten ingeschreven bent geweest bij een Nederlandse gemeente, of een huidige medewerker van HMSHost International je heeft gewezen op de vacature* en of je al eerder gewerkt hebt bij HMSHost International.

Jouw gegevens worden opgeslagen in onze database en zullen alleen terecht komen en worden ingezien door de bevoegde personen, de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor recruitment en natuurlijk de verantwoordelijke bij de locatie/het concept waar de vacature voor uitstond.

Contact
Voor vragen met betrekking tot het solliciteren, stagelopen en/of werken bij HMSHost International, kan je contact met ons opnemen via e-mail, WhatsApp en Facebook. De persoonsgegevens die je hiermee aan ons verstrekt zullen wij alleen bewaren in zover en zolang het nodig is om jouw vraag te beantwoorden. Denk eraan dat door de keuze voor een van deze kanalen, de beheerders van deze diensten ook je persoonsgegevens verzamelen. Voor meer informatie over deze verwerking kan je de privacyverklaring van deze betreffende dienst raadplegen.

Bewaartermijnen
Wanneer wij jouw gegevens niet meer nodig hebben verwijderen wij deze, je hoeft dus niet bang te zijn dat wij jouw gegevens langer dan noodzakelijk bewaren. Om dit goed uit te voeren hebben wij een intern beleid met betrekking tot de toepasselijke bewaartermijnen opgesteld en houden wij toezicht op de naleving hiervan. In het geval van een onsuccesvolle sollicitatie is dit vier weken na het sluiten van de vacature.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Als wij ervan overtuigd zijn dat jij meer geschikt bent voor een vacature die uitstaat bij een andere vestiging binnen de HMSHost familie, sturen we jouw sollicitatie door. Natuurlijk zullen zij net zo zorgvuldig met jouw gegevens omgaan als wij! Hiernaast worden jouw persoonsgegevens alleen gedeeld met de bedrijven waarmee wij samenwerken in zover dit nodig is voor het afwikkelen van de sollicitatie, als dit nodig is zullen wij alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor een goede afwikkeling verstrekken. In andere gevallen of met andere partijen zullen wij je gegevens nooit delen. De enige uitzondering hierop is als wij dit wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist).

Cookies
Onze website maakt geen gebruik van cookies, behalve Google Analytics. Cookies zijn kleine bestanden waar informatie in kan worden opgeslagen. Wij gebruiken Google Analytics om bezoekers te volgen op onze website en om te analyseren hoe bezoekers onze website gebruiken, met het doel om hiermee onze website te kunnen verbeteren. We hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Google, geven geen toestemming aan Google om de informatie die wordt verzameld te gebruiken voor andere Google diensten en we anonimiseren je IP-adres.

Voor meer informatie over cookies in het algemeen en Google Analytics in het bijzonder verwijzen we je naar onze cookie statement.

Beveiliging
Wij begrijpen dat de informatie die je aan ons verstrekt vertrouwelijk en zorgvuldig behandeld moet worden, daarom vinden wij de beveiliging van jouw persoonsgegevens heel belangrijk. We zorgen dat onze beveiliging, op zijn minst, aan de geldende eisen voldoet en passen deze zo nodig aan.

Verantwoordelijke
Wij hebben binnen onze organisatie iemand aangesteld, die verantwoordelijk voor alle zaken die te maken hebben met privacy. Deze is bereikbaar per e-mail op dpo@hmshost.net en per telefoon op +31 (0)20 6034603 voor al je vragen met betrekking tot je persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
In het geval wij veranderingen aanbrengen in onze werkwijze of deze website, moet deze privacyverklaring natuurlijk ook worden aangepast. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er een nieuwe versie is. Wij zullen onze uiterste best doen om eventuele wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens
Als je vragen hebt over het gebruik van je persoonsgegevens of een van je rechten met betrekking tot je persoonsgegevens wilt uitoefenen, kun je altijd contact met ons opnemen. Onze contactgegevens staan hieronder.

De rechten die je hebt zijn de volgende:

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
  • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
  • het laten corrigeren van fouten in je persoonsgegevens
  • het laten verwijderen van persoonsgegevens die niet langer relevant zijn
  • intrekken van je toestemming met betrekking tot het gebruik van bepaalde persoonsgegevens
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik van je persoonsgegevens

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen
Als je van mening bent dat wij je niet op de juiste manier helpen of zorgvuldig met je gegevens omgaan, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder; de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
HMSHost International
Postbus 75041
1117 ZN Schiphol
sollicitatie@hmshost.net

*Deze gegevens zijn niet verplicht, het niet verstrekken van deze gegevens heeft geen invloed op de uitkomst/behandeling van je sollicitatie.